Loading...
Loading...

Clean ‘n Easy Desinfectiespray

14,95

Wij werken samen met:
Loading...

Description

Clean ‘n Easy Desinfectiespray is een desinfectant en viruscide
gebaseerd op 2,5% waterstofperoxide en 2,5% melkzuur. Het product is
geregistreerd bij het Ctgb onder nummer 15579N en is geschikt voor
toepassing PT02 oppervlakken in ruimtes bedoeld voor het verblijf van
mensen, PT03 biocide voor veterinaire hygi?ne en PT04 oppervlakken die
in contact komen met voedsel en drinken. Het oppervlak dient vochtig te
blijven gedurende de inwerktijd. Naspoelen is niet nodig. Residu kan
worden verwijderd met een schone (disposable) doek.
Inwerktijd:
Bestrijding van bacteri?n, gisten en virussen, 1 minuut
Bestrijding van gisten en schimmels 2 minuut